UNITED RISK MANAGEMENT SPA

V.Le Italia 230
20099 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)